Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hur är konstnärligt ledarskap i körarbete sammansatt?

Pia Bygdéus, doktorand i musikpedagogik, Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet

Mitt intresse för konstnärligt ledarskap har föranlett två tidigare uppsatser inom ramen för musikpedagogik. Under tiden som doktorand vill jag få ytterligare möjligheter att fördjupa, synliggöra frågor kring körledarskap och arbetar utifrån rubriken:
Mitt ledarskap – Gruppens möjlighet, Gruppens potential – Mina verktyg.
En studie i konstnärligt ledarskap sett ur körpedagogens perspektiv i möten mellan musik och pedagogik.
Jaget, gruppen, sociala interaktioner, symbolisk interaktionism, tyst kunskap, mina förväntningar på mig själv och andra står i centrum. Vad går att synliggöra och därmed ge möjligheter till vidare diskussion och utveckling?
Ett hermeneutiskt arbetssätt utgör metoden, som går ut på att ytterligare förstå och tolka mitt undersökningsmaterial. Min empiri utgår från körledaren och de olika relationer körledaren har i det konstnärliga arbetet som utgörs av arbetet med kören. Observationer, loggboksanteckningar, intervjuer, enkäter och reflektioner ger möjligheter att belysa och synliggöra konstnärligt ledarskap.
Välkommen att kontakta mig: pia [dot] bygdeus [at] lnu [dot] se 0734-45 76 42

Kontakt

Pia Bygdéus

Pia Bygdéus
Doktorand i musikpedagogik
Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet

pia [dot] bygdeus [at] lnu [dot] se