Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inifrånperspektiv på svensk körverksamhet

Karin Johansson, Professor i konstnärlig forskning i musik, Musikhögskolan i Malmö

Vilka områden är viktiga för forskning på körområdet utifrån praktikers perspektiv? Hur kan forsknings- och utvecklingsprojekt gestaltas som utforskar och utvecklar körverksamhet i Sverige?
För att belysa dessa frågor arbetar jag inom ramen för Körcentrum Syds forskningssatsning och inför framtida utveckling av högre musikutbildning på körområdet med en översikt över forskning med köranknytning på det pedagogiska och konstnärliga området. Eftersom antalet studier på dessa områden är mycket begränsat genomförde jag 2008-2009 en kvalitativ intervjustudie med 26 etablerade körledare på hög nivå och med lång erfarenhet inom olika genrer och områden i hela Sverige. Syftet var att undersöka framstående praktikers syn på centrala och viktiga utvecklingsområden inom kör samt att kartlägga frågor och områden där forskning och musikalisk praktik kan mötas och berika varandra.

Med utgångspunkt i verksamhetsteori ger studien möjlighet att analysera och diskutera utvecklingslinjer för svensk körverksamhet. Den ska ses mot bakgrund av det internationella nätverket för körforskning Choir in Focus som leds av mig och Ursula Geisler (Institutionen för kulturvetenskaper i Lund), och som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Kontakt

Karin Johansson

Karin Johansson
Universitetslektor
Lärare, Musikhögskolan i Malmö
karin [dot] johansson [at] mhm [dot] lu [dot] se