Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medierande verktyg i körledarpraktik

En studie av arbetssätt och handling i körledning med barn och unga

Vid disputationen onsdagen den 9 december 2015 försvarade Pia Bygdéus sin avhandling, som handlar om ledarskap i kör. Titeln är Medierande verktyg i körledarpraktik. En studie av arbetssätt och handling i körledning med barn och unga.
Fakultetsopponent var förste amanuens Anne Haugland Balsnes, Norge.

Pia Bygdéus

Att gå en forskarutbildning kan jämföras med att göra en lång resa. Hur har du upplevt tiden som forskarstudent?
– Att arbeta som musiker och pedagog har varit och är min tillvaro sedan 1980-talet. Nu står jag med min färska avhandling i handen och är mycket glad för denna spännande forskarutbildningsresa.

– Det blev en helt fantastisk disputation med många goda samtal och möten. Jag har på deltid arbetat med forskarstudierna och med utgångspunkt i mina erfarenheter provat att närma mig en specifik praktik för att studera vilka begrepp och teoretiskt perspektiv, som kan vara gångbart för att studera, synliggöra och verbalisera konstnärligt ledarskap.

– För att nå framgång i analysarbetet har närheten till min datainsamling det vill säga den musikaliska praktiken varit en viktig aspekt; att vara i praktiken och utforska praktiknära. Ett relationellt perspektiv på körledning har idag lett fram till en fördjupad kunskap om samspel mellan människor och hur vi kan utforska detta vidare och tillsammans.

Hur ser din närmaste framtid ut?
Framöver hoppas jag på fortsatt forskning, undervisning i mina ämnen piano, dirigering, ensembleledning, vokalensemble och kör parallellt med livet som frilansande musiker.

OVE TORSTENSSON
text

LOTTA DELÉN
foto


Läs hela avhandlingen
Avhandling är tillgänglig att ladda ner på följande länk:
Medierande verktyg i körledarpraktik