Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Symposium 2021: Sången i förskolan!

Vilken plats tar sången i förskolan? 
Bör sången lyftas och få en mer framträdande roll i läroplan, utbildning och verksamhet? 

Tack alla som medverkade och följde Symposiet: Sången i förskolan!

Fortsätt följa det viktiga arbetet för barn och sång via Kungliga Musikaliska Akademiens projekt Sjungande barn! Länk till Sjungande barn.

Foto på två flickor i fem- årsåldern som kramas

Symposiet: Sången i förskolan sågs av 1 946 personer. Nedan kan du läsa några av kommentarerna under dagen :-)

Kommentarer från symposiet Sången i förskolan

Sångens positiva inverkan på lärande och välbefinnande är klarlagd i flera forskningsrapporter, ändå minskar antalet timmar med sång, både i utbildningen till förskollärare samt i förskolans verksamhet. 

I förskolans läroplan skrivs det väldigt lite om sång och musik och vi ser med oro en utveckling där sång och musik flyttas från utbildningen och ersätts med projektbaserade initiativ, för de förskolor som har intresse och resurser. 
Är sång och musik inte längre en självklarhet för alla barn i förskolan?

Symposium 2021: Sången i förskolan! gick på djupet i frågan om barns rätt till sång och lyfte sången som en självklarhet och en rättighet för alla barn, oavsett var i landet de befinner sig.

Programmet bjöd på inspirerande talare och programpunkter och gav en bakgrunds- och nulägesbeskrivning av musikens plats i förskolan och förskollärarutbildningen, klingande exempel och inspirerande projekt, samtal och debatter. Hur går vi vidare för att lyfta sångens roll i läroplan, utbildning och verksamhet?

Symposium 2021: Sången i förskolan är en del av firandet av Kungliga Musikaliska Akademien 250 år och arrangerades i samarbete mellan Körcentrum Syd, Kungliga Musikaliska Akademien, Musik i Syd, Körcentrum Väst och UNGiKÖR med stöd från Region Skåne.

Program

9.00 - 9.15 Välkommen! 
Ulrika Emanuelsson Föreståndare Körcentrum Syd vid Musikhögskolan i Malmö, Annika Annerby Jansson Ordförande Regionfullmäktige Skåne & Susanne Rydén VD Musik i Syd samt preses Kungliga Musikaliska Akademien.

9:15 - 9:30 Key Note
Michael Bojesen Kördirigent, körsångare och VD Malmö Opera.

9:30 - 9:50 Barn vill sjunga!
Hur, när och varför? Om barns sång och sångutveckling.
Gunnel Fagius har verkat för barns sång i många decennier som körledare, läromedelsförfattare, föreläsare, kursledare och forskare. Hon är utbildad musiklärare vid Kungliga Musikhögskolan och i musikvetenskap vid Uppsala universitet. 

9:50 - 10:00 Sångeri i Sundsvall
Kulturskolans "Sångeri" väcker barns intresse för musik! 
Birgitta Thalén Sundin, Sångpedagog Kulturskolan Sundsvall.

10:00 - 10:15 PAUS

10:15 - 10:40 Musik och förskola
Bakgrund och nulägesbeskrivning av musikens plats i förskola, förskollärarutbildning och förskollärarutbildning med musikprofil vid Malmö Universitet.
Ylva Holmberg, förskollärare, rytmikpedagog och lektor i pedagogik. Undervisar i musik och rörelse på Lärarutbildningen och är programsamordnare för förskollärarutbildning med musikprofil & Åsa Sahlée, kör- och sångpedagog, adjunkt och lärarutbildare på förskollärarutbildningen samt förskollärarutbildning med musikprofil på Malmö Universitet.

10:40 - 10:50 Körtrappan!
Från Ax till limpa.
Joakim Olsson Kruse, Körledare och organist i Västerås domkyrka  
 
10:50 - 11.05 Musik, skapande och hälsa!
Vilken hälsa talar vi om och hur avläser vi musiken i kroppen och samhällskroppen? Musikupplevelser kan öka förmågan att reglera känslor, påverka stress, skapa trygghet och flow. Får vi inte bli en del av musiken så kan både sociala, emotionella och estetiska värden gå förlorade.
Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, docent i socialmedicin, knuten till Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Medgrundare av Centrum för Social Hållbarhet vid KI.

11:05 - 12:00 Rösträtt - Sång på förskolan
Genom Rösträtt - Sång på förskolan ges förskolor möjlighet att investera i kunskap, idéer och material som kan inspirera till att sjunga mer i den dagliga förskoleverksamheten, utifrån barnens egna tonarter och stämband. Från norr till söder möts vi i en gemensam vilja att barn ska få sjunga på sina villkor. Rösträtt - Sång på förskolan är ett samarbete mellan Utvecklingscentrum, UNGA Musik i Syd, YAM Sweden och 13 regioner.
Anna-Carin Fogelqvist, projektledare Nationella Rösträtt - Sång på förskolan Utvecklingscentrum UNGA Musik i Syd, Marit Zetterström Konstnärliga rådet Rösträtt, Körcentrum Väst, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen. Lina Blomqvist, sångpedagog, Rösträtt, Musik i Västernorrland.
Rösträttscoacher Musik i Syd: Dan Knagg (Loopa med Dan, världsmusik) Anders Larsson (Tralla med Anders, folkmusik) och Alaá Rachid (Yalla Yalla med Alaá, arabisk sång).

12:00 - 13:00 LUNCHPAUS

13:00 - 13:30 Vad jag saknade i utbildningen!
Tora Hyllstam, sångerska och förskollärare samtalar med Charlotte Tullgren, programansvarig förskollärarutbildningen Kristianstad. Moderator Ulrika Emanuelsson, föreståndare Körcentrum Syd.

13:30 - 13:40 El Sistema Hammarkullen
En presentation från Angereds förskolor.

13:40 - 13:50 Gullan Bornemark - Musiklekskolan Blåklockan
Gullan Bornemark har gått på feeling under hela sin skaparkarriär. Hon bröt tidigt mot gamla föreställningar om att barn bara skulle ha lättfattlig musik med enkla rytmer. Hon förde, mot kritikers röster, gärna in kromatik (Stackars lilla trollet) och jazzvals (Kära kusin) i sina kompositioner. Likaså ljuva harmoniska omtydningar som i Gå i solen. Det var något som tilltalade både barn och vuxna. Och där är en av nycklarna till Gullans framgångar på 1960-talet.

13:50 - 14:05 PAUS

14:05 - 14:15 Barn och ungas rätt till kultur! 
Region Skånes Kulturplan 2021 - 2024
Gitte Grönfeld Wille, Kulturchef Region Skåne

14:15 - 14:45 Hur går vi vidare?
Ett avslutande samtal med Kristina Axén Olin, Ledamot Utbildningsutskottet, Kajsa Paulsson Universitetslektor Högskolan Borås & Gezim Isufi Rektor Nydala förskola i Malmö.
Moderator: Susanne Rydén, VD Musik i Syd samt preses Kungliga Musikaliska Akademien.

14:45 - 15:00 Ensemble Yria

 

 

Jubileumslogga för Kungliga Musikaliska Akademiens 250 års jubileum 2021

 

Logga Musik i Syd

 

 

Logga Ung i Kör

 

 

Logga Körcentrum Väst

 

 

logga Region Skåne