Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Digital körledning

Pandemin har inneburit ett långt uppehåll för många körer, som av olika anledningar inte kunnat träffas och repetera. Körsången lyder under egna restriktioner, utöver de som gäller i normala fall, med 2 meters avstånd mellan varje körsångare och krav på god ventilation i repetitionslokalerna. Flera körsångare befinner sig även i riskgrupp. Få lokaler är så stora att hela kören kan träffas samtidigt och körer har därför delat sig i mindre grupper eller repeterat utomhus.

Det är inte bara sången som är viktig, när det handlar om körsång utan också det sociala sammanhanget. Saknaden efter att få träffas och sjunga tillsammans, har lett till nya kreativa sätt att repetera och sjunga... på nätet.

En grupp körledare samlades för en After Work-träff i Lund 25 september 2020.
Sanna Martin, ledare för körerna Röster utan gränser och Reclaim With Song, presenterade sina arbetsmetoder för körledning under coronapandemin. Även Lena Ekman Frisk, kördirigent, lärare i körledning samt föreståndare för Körcentrum Syd delade
sina erfarenheter. 

Läs anteckningarna från mötet här:

Bild på minnesanteckningarna från seminarium för Digital körledning
Minnesanteckningar Digital körledning