Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medverkande institutioner

I Körcentrum Syds styrelse är följande institutioner representerade.

Musikhögskolan i Malmö

Musikhögskolan i Malmö har en central roll i regionen när det gäller att utbilda blivande körledare för kyrka, skola och det fria körlivet. Vad gäller konsertaktiviteter är Musikhögskolan också en engagerad aktör, som vill ta ett stort ansvar för att stärka och stimulera körlivet. Genom Körcentrum Syd finns bästa möjliga förutsättningar för detta.

Kontakt: lena [dot] ekmanfrisk [at] korcentrumsyd [dot] lu [dot] se (u)ulrika [dot] emanuelsson [at] korcentrumsyd [dot] lu [dot] se.

Till Musikhögskolan i Malmö

Odeum

Odeum vid Lunds Universitet har som främsta uppgift att stödja det studentbaserade musicerandet vid universitetet. Inom körområdet sker detta genom Lunds Akademiska Kör som är en blandad studentkör på hög nivå, samt genom fria universitetskurser i körsång, interpretation och kördirigering. Odeum har även en omfattande verksamhet med orkester-, kör- och kammarmusikkonserter.

Kontakt: cecilia [dot] martin-lof [at] odeum [dot] lu [dot] se

Till Odeum

Musik i Syd

Musik i Syd har en roll som musikproducent, samarbetspart, arrangör och samordnande aktör i kulturlivet i Skåne, Kronoberg, södra Sverige och Öresundsregionen. Musik i Syd arbetar genrebrett med konstmusik, folk- och världsmusik, jazz och riktar en stor del av verksamheten mot barn och unga. Att främja och stimulera körlivet i regionen är ett viktigt inslag i verksamheten – utöver ordinarie konsertproduktioner, som ingår främst i kammar- och folkmusikutbudet, var Musik i Syd arrangör för Lund International Choral Festival 2008, på uppdrag av Lunds kommun.

Kontakt: susanne [dot] ryden [at] musikisyd [dot] se

Till Musik i Syd

Svenska kyrkan

Musik har alltid varit en viktig del av kyrkans liv och har en given plats i alla gudstjänster. Genom kyrkomusiken erbjuds en värdefull mötesplats där människor kan uttrycka och tolka sina andliga och existentiella frågor.

Musikverksamheten i Svenska kyrkan fungerar också som en plantskola för professionella musiker inom såväl kyrkomusiken som det offentligta  musiklivet. Här värnas den konstnärliga kvalitén och utvecklingsarbetet.

Kontakt: johan-magnus [dot] sjoberg [at] svenskakyrkan [dot] se

Till Svenska kyrkan

Lars-Erik Larsson-gymnasiet

Friskolan Lars-Erik Larsson-gymnasiet grundades år 2001 av Eva Svanholm Bohlin. Skolan utformades efter mönster av Stockholms Musikgymnasium (fortsättningen på Adolf Fredriks Musikklasser), men på LEL breddades musikprofilen och kom att innehålla körsång, ensemblespel, musikteori, musikhistoria och dans.

Skolans grundtanke är att musik och fysisk aktivitet (dans och idrott), som i schemat varvas med de rent teoretiska ämnena, ska främja inlärningen - kropp och själ, teoretiskt och estetiskt, och vänster och höger hjärnhalva ska tillsammans skapa en harmonisk helhet för elevernas lärande och utveckling.

Kontakt: staffan [dot] paulson [at] lel [dot] nu

Till Lars-Erik Larsson-gymnasiet