Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Medverkande institutioner

I Körcentrum Syds styrelse är följande institutioner representerade.

Musikhögskolan i Malmö

Musikhögskolan i Malmö har en central roll i regionen när det gäller att utbilda blivande körledare för kyrka, skola och det fria körlivet. Vad gäller konsertaktiviteter är Musikhögskolan också en engagerad aktör, som vill ta ett stort ansvar för att stärka och stimulera körlivet. Genom Körcentrum Syd finns bästa möjliga förutsättningar för detta.

Kontakt: lena.ekmanfrisk [at] korcentrumsyd.lu.se

Till Musikhögskolan i Malmö

Odeum

Odeum vid Lunds Universtet har som främsta uppgift att stödja det studentbaserade musicerandet vid universitetet. Inom körområdet sker detta genom Lunds Akademiska Kör som är en blandad studentkör på hög nivå, samt genom fria universitetskurser i körsång, interpretation och kördirigering. Odeum har även en omfattande verksamhet med orkester-, kör- och kammarmusikkonserter.

Kontakt: cecilia.martin-lof [at] odeum.lu.se

Till Odeum

Malmö Högskola

Malmö akademiska kör- och orkester har kommit att inta en naturlig och självklar plats i Malmös kulturliv med konsertverksamhet hela året. Som representanter för Malmö högskola bedriver ensemblerna ett omfattande internationellt arbete med egna turnéer och gästande orkestrar och körer från hela världen.

Malmö högskola driver olika projekt inom Körcentrum Syd, exempelvis Rösträtt – barns rätt till sång på barns villkor och Körreferensbibliotek – regionalt, virtuellt och nationellt stöd för körlivet.

Kontakt: daniel.hansson [at] mah.se

Till Malmö Högskola

Malmö Opera

Malmö Opera är en mötesplats för publik, artister och konstnärer som vill se vår tids musikdramatik utvecklas. Vårt mål är att vara ett centrum för morgondagens musikteater med utveckling av högklassig musikteater för alla – såväl barn och ungdomar som vuxna. Vår verksamhet är synonym med mångfald, förnyelse, kvalitet, gästfrihet, öppenhet och nyfikenhet. Och vi strävar ständigt efter att finna och erövra ny publik.

Kontakt: elisabeth.bostrom [at] malmoopera.se

Till Malmö Opera

Musik i Syd

Musik i Syd har en roll som musikproducent, samarbetspart, arrangör och samordnande aktör i kulturlivet i Skåne, Kronoberg, södra Sverige och Öresundsregionen. Musik i Syd arbetar genrebrett med konstmusik, folk- och världsmusik, jazz och riktar en stor del av verksamheten mot barn och unga. Att främja och stimulera körlivet i regionen är ett viktigt inslag i verksamheten – utöver ordinarie konsertproduktioner, som ingår främst i kammar- och folkmusikutbudet, var Musik i Syd arrangör för Lund International Choral Festival 2008, på uppdrag av Lunds kommun.

Kontakt: martin.martinsson [at] musikisyd.se

Till Musik i Syd

Svenska kyrkan

Musik har alltid varit en viktig del av kyrkans liv och har en given plats i alla gudstjänster. Genom kyrkomusiken erbjuds en värdefull mötesplats där människor kan uttrycka och tolka sina andliga och existentiella frågor.

Musikverksamheten i Svenska kyrkan fungerar också som en plantskola för professionella musiker inom såväl kyrkomusiken som det offentligta  musiklivet. Här värnas den konstnärliga kvalitén och utvecklingsarbetet.

Kontakt: johan-magnus.sjoberg [at] svenskakyrkan.se

Till Svenska kyrkan

Sidansvarig:

Körcentrum Syd
Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet
Box 8203, 200 41 Malmö
Telefon: 040 - 32 54 11
info [at] korcentrumsyd.se