Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medverkande institutioner

I Körcentrum Syds styrelse är följande institutioner representerade.

Musikhögskolan i Malmö

Musikhögskolan i Malmö är en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom musik och har en central roll i södra Sverige gällande utbildning av blivande körledare för både kyrka, skola och det fria körlivet. Därtill bidrar Musikhögskolan i Malmö aktivt till att stärka och stimulera körlivet genom sin omfattande konsertverksamhet.

Kontakt: ulrika [dot] emanuelsson [at] korcentrumsyd [dot] lu [dot] se (ulrika[dot]emanuelsson[at]korcentrumsyd[dot]lu[dot]se)

Läs mer om Musikhögskolan i Malmö


Odeum

Odeum vid Lunds universitet har som främsta uppgift att stödja det studentbaserade musicerandet vid universitetet. Inom körområdet sker detta genom Lunds Akademiska Kör; en blandad studentkör på hög nivå, samt genom fria universitetskurser i körsång, interpretation och kördirigering. Odeum har även en betydande verksamhet med orkester-, kör- och kammarmusikkonserter.

Kontakt: cecilia [dot] martin-lof [at] odeum [dot] lu [dot] se (cecilia[dot]martin-lof[at]odeum[dot]lu[dot]se)

Läs mer om Odeum


Musik i Syd

Musik i Syd är en regional musikinstitution i Skåne och Kronoberg med syfte att ge människor tillgång till levande musikupplevelser. Organisationen arbetar genrebrett med både konstmusik, folk- och världsmusik samt jazz och riktar sig till alla åldersgrupper. Att främja och stimulera körlivet i regionen är ett viktigt inslag i Musik i Syds verksamhet och de har bland annat arrangerat Lund International Choral Festival på uppdrag av Lunds kommun.

Kontakt: susanne [dot] ryden [at] musikisyd [dot] se (susanne[dot]ryden[at]musikisyd[dot]se)

Läs mer om Musik i Syd


Svenska kyrkan

Musik har alltid varit en viktig del av kyrkans liv och har en given plats i alla gudstjänster. Genom kyrkomusiken erbjuds en värdefull mötesplats där människor kan uttrycka och tolka sina andliga och existentiella frågor.

Musikverksamheten i Svenska kyrkan fungerar också som en plantskola för professionella musiker inom såväl kyrkomusiken som det offentliga musiklivet. Här värnas den konstnärliga kvalitén och utvecklingsarbetet.

Kontakt: johan-magnus [dot] sjoberg [at] svenskakyrkan [dot] se (johan-magnus[dot]sjoberg[at]svenskakyrkan[dot]se)

Läs mer om Svenska kyrkan


Lars-Erik Larsson-gymnasiet

Friskolan Lars-Erik Larsson-gymnasiet grundades år 2001 av Eva Svanholm Bohlin. Skolan utformades efter mönster av Stockholms Musikgymnasium (fortsättningen på Adolf Fredriks Musikklasser), men på Lars-Erik Larsson-gymnasiet breddades musikprofilen och kom att innehålla körsång, ensemblespel, musikteori, musikhistoria och dans.

Skolans grundtanke är att musik och fysisk aktivitet (dans och idrott), varvat med teoretiska ämnen, ska främja inlärningen. Kropp och själ, teoretiskt och estetiskt, vänster och höger hjärnhalva ska tillsammans skapa en harmonisk helhet som gynnar elevernas lärande och utveckling.

Kontakt: staffan [dot] paulson [at] lel [dot] nu (staffan[dot]paulson[at]lel[dot]nu)

Läs mer om Lars-Erik Larsson-gymnasiet